Sprzedaż premiowa jako sposób na przyciągnięcie klienta

Przedsiębiorcy bardzo często podejmują działania marketingowe zmierzające zarówno do zwiększenia rozpoznawalności prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, jak i do budowania relacji z klientami. Jednym z najczęściej podejmowanych działań gospodarczych, jest sprzedaż premiowa towarów lub usług, podczas której wydawane są nagrody.

Warunki zwolnienia z opodatkowania

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „PIT”) nagrody w sprzedaży premiowej opodatkowane są 10% zryczałtowanym podatkiem. Ponadto, stosownie do brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość nagród w sprzedaży premiowej towarów lub usług, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Sprzedaż premiowa nie została zdefiniowana na gruncie ustaw podatkowych, niemniej, zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży zawartą pomiędzy sprzedawcą a kupującym, połączoną z przyznaniem przez sprzedawcę premii kupującemu. Warunkiem uzyskania premii (nagrody) jest dokonanie zakupu lub określonego pułapu zakupów. Uczestnik nie jest zobowiązany do wykonania dodatkowych czynności, jak np. wykazania się wiedzą, innymi umiejętnościami – jedynym warunkiem, który gwarantuje otrzymanie nagrody jest dokonanie zakupu określonego towaru (produktu) lub usługi.

Zgodnie z powyższym, aby akcja promocyjna mogła zostać uznana za sprzedaż premiową, powinna ona spełniać następujące warunki:

  • tożsamość podmiotu dokonującego zakupu oraz podmiotu otrzymującego nagrodę;
  • nagrodę powinien otrzymać każdy kto bierze udział w akcji, tj. każdy kto dokona zakupu premiowanych towarów/usług na określonych zasadach, dostanie nagrodę;
  • dokonanie zakupu premiowanego towaru/usługi jest jedynym warunkiem otrzymania nagrody;
  • powyższe zasady wynikają z regulaminu akcji.

Mając na względzie powyższe, w sytuacji gdy podmiot gospodarczy zorganizuje przedsięwzięcie promocyjne, które spełniać będzie ww. warunki i tym samym stanowić będzie sprzedaż premiową, świadczenie wydawane na rzecz klienta (np. upominek) powinno korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, o ile wartość upominku, nie będzie przekraczać 760 zł.

Jeżeli są Państwo zainteresowani bliższymi informacjami na temat optymalizacji podatkowej prowadzonych akcji promocyjnych, serdecznie zapraszam do kontaktu.

Patrycja Zdanowicz – Pastuszak, radca prawny | doradca podatkowy