Jak było:

Do 31 grudnia 2017 r. dochody spółki z działalności pozarolniczej zwolnione były z podatku (art. 17 ust. 1 pkt 4e w zw. z ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zwolnienie to stosowało się pod dwoma warunkami:

– dochody przeznaczone na działalność rolniczą,

– w roku poprzedzającym rok podatkowy udział przychodów z działalności rolniczej powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów spółki.

 

Jak jest:

Wspomniany powyżej art. 17 ust. 1 pkt 4e i ust. 1d, został uchylony.

Zdaniem ustawodawcy „uchylone przepisy zawierały w sobie element skutkujący potencjalnie brakiem opodatkowania prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, co pozostaje nie do pogodzenia z pożądanym przez ustawodawcę efektem preferencji podatkowej”.

 

Co to oznacza:

Dla przedsiębiorców z branży rolniczej, powyższa zmiana spowoduje konieczność opodatkowania dochodów z każdej innej działalności niż działalność rolnicza, bez względu na to, czy zostaną na nią przeznaczone.