Zmiana poglądów

Do niedawna organy podatkowe powszechnie uznawały, że udział w imprezie integracyjnej organizowanej przez pracodawcę powoduje powstanie przychodu u osób biorących udział w tej imprezie. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13, stanowisko to jednak uległo zasadniczej zmianie. Co więcej, Minister Finansów z urzędu zmienia interpretacje Dyrektorów Izb Skarbowych, w których prezentowane było odmienne stanowisko (interpretacje indywidualne Ministra Finansów z 13 lipca 2015 r. nr DD3.8222.2.269.2015.OBQ oraz nr DD3.8222.2.300.2015.MCA).

Stanowisko obecnie prezentowane jest takie, że: „(…) w przypadku organizowania przedmiotowych spotkań dla pracowników, nie można mówić o przychodzie ze świadczenia nieodpłatnego. Imprezy integracyjne, spotkania organizowane przez pracodawcę nie spełniają kryterium wystąpienia po stronie uczestników przysporzenia majątkowego (korzyści). Skoro, imprezy integracyjne będą miały charakter ogólnodostępny dla pracowników i udział w imprezach jest dobrowolny, po stronie uczestników nie pojawi się korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie impreza, spotkanie organizowane przez Wnioskodawcę, uczestnik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu” (tak Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji podatkowej z dnia 6 lipca 2015 r. znak: IPPB2/415-421/13/15-5/S/MK1).

Jeżeli macie Państwo wątpliwości czy zorganizowanie imprezy firmowej skutkować będzie powstaniem przychodu po stronie pracownika, serdecznie zapraszam do kontaktu.

Patrycja Zdanowicz – Pastuszak, radca prawny | doradca podatkowy