Loading...
Blog2018-02-11T13:33:07+01:00

BLOG

1102, 2018

Udział pracownika w imprezie integracyjnej

By |

Zmiana poglądów Do niedawna organy podatkowe powszechnie uznawały, że udział w imprezie integracyjnej organizowanej przez pracodawcę powoduje powstanie przychodu u osób biorących udział w tej imprezie. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13, stanowisko to jednak uległo zasadniczej zmianie. Co więcej, Minister Finansów z urzędu zmienia interpretacje Dyrektorów Izb Skarbowych, w których prezentowane było odmienne stanowisko (interpretacje indywidualne Ministra Finansów z 13 lipca 2015 r. nr DD3.8222.2.269.2015.OBQ oraz nr DD3.8222.2.300.2015.MCA). Stanowisko obecnie [...]

1102, 2018

Istotna zmiana podatkowa dla rolników

By |

Jak było: Do 31 grudnia 2017 r. dochody spółki z działalności pozarolniczej zwolnione były z podatku (art. 17 ust. 1 pkt 4e w zw. z ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Zwolnienie to stosowało się pod dwoma warunkami: - dochody przeznaczone na działalność rolniczą, - w roku poprzedzającym rok podatkowy udział przychodów z działalności rolniczej powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów [...]

2102, 2016

Sprzedaż premiowa, a zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych

By |

Sprzedaż premiowa jako sposób na przyciągnięcie klienta Przedsiębiorcy bardzo często podejmują działania marketingowe zmierzające zarówno do zwiększenia rozpoznawalności prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, jak i do budowania relacji z klientami. Jednym z najczęściej podejmowanych działań gospodarczych, jest sprzedaż premiowa towarów lub usług, podczas której wydawane są nagrody. Warunki zwolnienia z opodatkowania Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „PIT”) nagrody w [...]

2102, 2016

Umowa pożyczki pieniężnej, a podatek od czynności cywilnoprawnych

By |

Umowa pożyczki podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”) podlegają wyłącznie umowy pożyczki, których przedmiotem są pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku. Stawka podatku PCC wynosi 2%, a obowiązek jego zapłaty spoczywa na biorącym pożyczkę. Zaciągnięcie pożyczki za granicą Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli ich przedmiotem są: rzeczy znajdujące się [...]