OFERTA

1| doradztwo podatkowe w procesie tworzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski przez podmioty polskie i zagraniczne
2| sporządzanie wniosków o interpretację przepisów podatkowych oraz przygotowywanie korespondencji z organami podatkowymi, przygotowywanie opinii podatkowych, udzielanie porad podatkowych, tworzenie aktów prawnych, a w tym regulaminów np. wynagradzania
3| pomoc przy postępowaniach podatkowych oraz kontrolach podatkowych
4| opracowanie optymalnych modeli zatrudnienia dla kadry zarządzającej
5| reprezentacja w postępowaniach przed polskimi organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi

1| sporządzanie umów cywilno-prawnych, redagowanie regulaminów, ugód i innych aktów wewnętrznych
2| opiniowanie umów i dokumentów wewnętrznych Klientów w zakresie zgodności z przepisami prawnymi
3| sporządzenie opinii prawnych
4| udzielanie porad prawnych
5| prowadzenie negocjacji

1.

Kontakt kancelarią ZDANOWICZ. W tym celu zadzwoń +48604121419 lub użyj formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce KONTAKT

2.

Spotkanie z RADCĄ PRAWNYM w celu omówienia problemu, z którym zwrócił się Klient.

3.

Analiza dokumentów przekazanych przez Klienta w celu przedstawienia najlepszego dla Klienta rozwiązania jego problemu

4.

Przedstawienie optymalnego rozwiązania