O MNIE

PATRYCJA ZDANOWICZ-PASTUSZAK

PARTNER

RADCA PRAWNY  nr wpisu WA-11168 | DORADCA PODATKOWY nr wpisu 12715

Jestem radcą prawnym i doradcą podatkowym, który specjalizuje się w prawie podatkowym oraz prawie administracyjnym. Reprezentuję klientów w postępowaniach przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi.

W trakcie swojej dotychczasowej praktyki zawodowej koncentrowałam się na świadczeniu usług bieżącego doradztwa prawno – podatkowego dla klientów tak polskich, jak i zagranicznych. W ramach bieżącej obsługi klientów udzielałam porad i konsultacji podatkowych związanych z działalnością danego przedsiębiorstwa, sporządzałam opinie prawno – podatkowe, w szczególności w zakresie: skutków podatkowych podejmowanych czynności restrukturyzacyjnych, przepisów regulujących postępowanie podatkowe, skarbowe oraz kontrole podatkowe, zasad międzynarodowego prawa podatkowego, odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków zarządów, opiniowałam i przygotowywałam regulaminy i umowy cywilnoprawne, sporządzałam zarówno wnioski o wydanie interpretacji przepisów podatkowych, jak i pisma procesowe. Uczestniczyłam w projektach optymalizacji podatkowej oraz w badaniach typu due diligence prawno – podatkowych.

WYKSZTAŁCENIE

  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Ukończyła Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Stypendystka nagrody im. Zbigniewa Brzezińskiego.
  • Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego (TaxFin, Portalfk.pl, Rzeczpospolita).
  • Posługuje się językiem angielskim, w tym prawniczym językiem angielskim oraz językiem niemieckim.

Najtrudniejsze jest zdecydowanie się na działanie. Reszta to już tylko kwestia wytrwałości.

AMELIA EARHART• PIONIERKA LOTNICTWA