Umowa pożyczki podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”) podlegają wyłącznie umowy pożyczki, których przedmiotem są pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku. Stawka podatku PCC wynosi 2%, a obowiązek jego zapłaty spoczywa na biorącym pożyczkę.

Zaciągnięcie pożyczki za granicą

Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli ich przedmiotem są:

  1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że umowa pożyczki podlega podatkowi PCC, jeżeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot, tj. pieniądze znajdują się w Polsce. Wówczas nie ma znaczenia, gdzie umowa zostanie zawarta i gdzie mają miejsce zamieszkania (siedzibę) strony umowy.

Pożyczka podlega również podatkowi PCC, jeśli pieniądze będące przedmiotem pożyczki w chwili jej zawarcia znajdują się co prawda za granicą jednak nabywca – pożyczkobiorca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski, a udzielenie pożyczki zostanie dokonane w Polsce.

Czy zatem jeśli osoba fizyczna (pożyczkobiorca) mająca miejsce zamieszkania w Polsce zawiera, poza terytorium Polski, umowę pożyczki pieniężnej z podmiotem zagranicznym (pożyczkodawca), a w dniu jej zawarcia, środki pieniężne będące jej przedmiotem będą się znajdować na rachunku bankowym pożyczkodawcy w banku zagranicznym, to zapłaci od niej podatek PCC?

W takiej sytuacji, organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 9 lipca 2015 r., sygn. IPPB2/4514-148/15-2/LS, uznają że umowa pożyczki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o PCC, ponieważ środki pieniężne w chwili jej zawarcia będą znajdowały się poza Polską oraz umowa pożyczki zostanie zawarta poza Polską.

Jeżeli są Państwo zainteresowani bliższymi informacjami na temat opodatkowania umowy pożyczki, serdecznie zapraszam do kontaktu.

Patrycja Zdanowicz – Pastuszak

radca prawny | doradca podatkowy